Daniel Stieber

Daniel Stieber je místopředsedou Národní mládeže.

Narodil se ve Valašském Meziříčí v roce 2005, ale vyrůstal v Hodslavicích, rodišti Františka Palackého. Studuje ekonomické lyceum se zaměřením na zahraniční obchod.

Svůj volný čas věnuje studiu historie, politice, geopolitice, ekonomice a filozofii. V historii se zaměřuje na období starověku, zejména na Mezopotámii, Egypt, Řecko a Řím.

Dále potom na dějiny českého národa a 20. stol. Dále se zajímá o dění ve světě, zejména na Středním východě. K jeho oblíbeným filozofům patří napr. Platon a Nietzsche.

Ideologicky se považuje za nacionalistu, tradicionalistu a stoupence regulovaného kapitalismu. Příležitostně taky cvičí a hraje fotbal.