Šimon Hána – Drogy mezi mladými lidmi

Národní mládež má zcela jasné stanovisko ohledně braní drog mládeží. Ačkoliv můžou přinést limitované uvolnění od stresu, následky závislosti jsou fatální.

Nechceme nečinně přihlížet realitu, že se pro většinu lidí jedná o druhořadý problém. Drogy ničí budoucnost mládeže na úkor domnělé oblíbenosti. Zastavme tento proud tolerance drog a minimalizujme ho!

Můžete nás podpořit darováním libovolné částky na transparentní účet Národní mládeže 2701987513/2010. Všechny darované peníze budou využity k propagačním účelům (plakáty, reklamní předměty jako placky a cedule).