Jiří Mizera

Jiří Mizera je místopředsedou spolku Národní mládež.

Narodil se roku 2005 v Praze. Avšak již od raného věku žije ve větší středočeské obci. Druhým rokem je studentem pražského gymnázia.

Dlouholetým koníčkem Jiřího Mizery je historie a sběratelství. V historii hledá inspiraci a pomáhá mu lépe chápat současnost. Přes dějiny se také dostal k politice, kterou dnes považuje za stěžejní bod své budoucí práce.

Jiří se považuje za tradicionalistu a národního socialistu přičemž podporuje všechny české vlastenecké strany. Věří, že nezbytné jejich sjednocení ve větší národovecké uskupení. Zřejmě nejvíce společného má se stranami Aliance národních sil a Národní demokracie. V zahraniční politice prosazuje prohloubení spolupráce s ostatními slovanskými státy. Odstoupení z NATO a EU považuje za nezbytný krok k navrácení národní suverenity.

Vstupem do Národní mládeže Jiří Mizera demonstruje svoji vůli být aktivní na české politické scéně. Považuje za důležité, aby se mladí lidé integrovali do vlasteneckých spolků, neboť jedině tak je možné učinit, aby jejich hlas nezanikl ve víru liberálních výlevů, které jsou typické pro většinu mladé generace.