Manifest Národní mládeže

1) Láska k vlasti není zločin

Vlastenectví a nacionalismus jsou přirozené a potřebné hodnoty pro zachování a rozvoj našeho státu. Nejsme kosmopolitní stádo, máme zde v českých zemích své kořeny. Naši předkové nám vybudovali naši vlast a naší povinností je ji bránit.

2) Na všech životech záleží

Žádná rasa není nadřazená ostatním. Každá má někde na světě své místo a ostatní to musejí respektovat. Rasistická hnutí, která nadřazují některé rasy či kultury nad jiné (např. Black lives matter), tu nemají co dělat.

3) Máme na to si vládnout sami

Naše země je dost silná na to, abychom si sami určovali naše zákony a pravidla. Nepotřebujeme EU, která nám stále více zasahuje do života, ani NATO, které nás nutí bojovat za cizí zájmy.

4) Do škol patří vzdělávání, ne propaganda

Školy nám musejí dát patřičné vzdělání a připravit nás na budoucí život a práci. Vymývání mozků ze strany politických (ne)ziskovek musí ze škol zmizet.

5) Stát nám musí zajistit bezpečí

Lidé musejí mít právo se bránit. Stát nesmí oklešťovat naše právo držet zbraň a sdružovat se v domobranách. Namísto toho musí stát vyvinout silnou armádu, chránit naše hranice a hlídat, kdo vchází na naše území.

6) Cizí nechceme a svoje nedáme

Budeme bojovat za zachování našich tradic, jazyka a kultury. Odmítáme přijmout vnucované kulturní vzorce z ciziny, jako je islám.

7) Svoboda musí být také po projevu

Každý musí mít právo svobodně vyjádřit svůj názor, a to i politicky nekorektní. Svoboda slova přece neslouží k tomu, aby se mohlo mluvit jen o „povolených“ tématech. Jsme proti jakékoliv cenzuře a odmítáme, aby lidé za názor chodili do vězení.

8) Na přírodě záleží, na „uhlíkové stopě“ nikoliv

Chceme žít v čisté přírodě a zdravé krajině. Zejména hodláme chránit půdu, která je naším nejcennějším zdrojem, protože nás živí. Naproti tomu odmítáme rádoby-ekologické výmysly typu „uhlíkové neutrality“, které přírodě spíše škodí.

9) Menšiny nám nesmí přerůst přes hlavu

Stát nepotřebuje menšiny. Menšiny potřebují stát. Ten se jim proto nesmí přizpůsobovat na úkor většinové společnosti. Odmítáme zejména LGBT ideologii, jelikož sexualitu považujeme za soukromou věc každého člověka a nikoliv za nástroj k povyšování se nad ostatní.

10) Demokracie je vůle národa

Demokracie založená na svrchovaném národním státě je pro nás nejvyšší hodnotou. Proto ji hodláme obnovovat a posilovat a naopak odmítáme ideologie, které ohrožují český národ a demokracii, ať už je to neonacismus, neomarxismus či současný liberalismus.


Předseda spolku: RNDr. Jan Sedláček

E-mail: info@narodnimladez.cz

Facebook: https://www.facebook.com/narodni.mladez

Instagram: https://www.instagram.com/mladez_narodni/

VK: https://vk.com/narodni.mladez