Šimon Hána

Šimon Hána je 1. místopředseda spolku Národní mládež a člen hnutí Trikolóra. Narodil se 16. října 2002 v Brně. Studuje na SŠP a aktivně se zajímá o politické dění v České republice.

Hána zastává národní konzervatismus a tradicionalismus. O politiku se zajímá takřka od primárních voleb v USA v roce 2016. Politika Donalda Trumpa byla Hánovou inspirací se o politické dění zajímat. Od té doby podporoval pro-národní a konzervativní strany, zvlášť již dnes zaniklou stranu Realisté. Po neúspěchu a zániku Realistů byl přikloněn ke konzervativnímu křídlu ODS. V roce 2019 se stal registrovaným příznivcem hnutí Trikolóra, do něhož v roce 2021 vstoupil jako člen.

V polovině roku 2021 vstoupil do spolku a již aktivně hodlal veřejně obhajovat názory mladých vlastenců, jejichž názor není vyslyšen. Jeho primární cíl je, aby slovo „vlastenectví“ nebylo v budoucnu používáno mladými lidmi jako pouhé pejorativum. Také se snaží o to, aby národovectví bylo opět vnímáno s úctou a aby mládež opět dbala na morální zásady společnosti. Na ustanovujícím sněmu byl zvolen 1. místopředsedou Národní mládeže. Od té doby je nejznámější tváří spolku mezi mladými vlastenci a také mezi představiteli některých pro-národních a konzervativních stran.

Ve svém volném čase se rád věnuje literatuře a cestuje. V otázce víry je praktikující pravoslavný křesťan.

Hánovi články naleznete v rubice Šimon Hána.