Časté dotazy

Je Národní mládež jen internetová skupina nebo organizace?

Národní mládež je zapsaný spolek, tudíž je to právnická osoba, nikoliv amatérské sdružení. Celý oficiální název spolku zapsaný v obchodním rejstříku zní Národní mládež, z. s.

Jste spolkem konzervatistů, socialistů nebo jak to u vás ve skutečnosti je?

V první řadě jsme spolkem mladých vlastenců. Kdo má vlastenecké cítění pro svoji zem a hodlá pro ni něco v rámci mládežnicko-politické scéně v ČR udělat pro podporu vlastenectví mezi mládeží i širokou veřejností, je zde vítán. Dle našich názorů a manifestu lze usoudit, že jsme především pravicově konzervativní, neboť na tyto mladé vlastence cílíme, protože pro ně v ČR doposud neexistuje mládežnický nezávislý spolek. Přeci jen, mládežnický spolek se věnuje primárně myšlence či ideji (v našem případě šíření vlastenectví a spojování mladých vlastenců), nikoliv složité ekonomii a regulacím. To je práce pro politickou stranu nebo hnutí.

Spadáte pod nějakou politickou stranu?

Ne. Spolek Národní mládež je zcela nezávislý na jakékoliv politické straně či hnutí. Tím je náš spolek prakticky jedinečný v porovnání s ostatními mládežnicko-politickými spolky, protože nedostáváme povely „shora“. Angažujeme se v konkrétních tématech dle libosti členů. Naopak s mnohými politickými subjekty spolupracujeme.

Mohu být členem Národní mládeže a zároveň členem jiné podobné organizace nebo politické strany?

Ano, členství není jakkoliv podmíněné. Při podávání členství jsme naopak zavázáni vám, že vaše soukromé informace budou zpracovány pouze za účelem evidence členů a nebudou poskytovány třetím stranám.

Chci se stát členem spolku. Co mám pro to udělat?

V první řadě se seznamte s manifestem Národní mládeže a pečlivě si prostudujte kategorii členství a stanovy na našem webu. To pro základ stačí, abyste věděli, že jsme spolek sdružující mladé vlastence, nikoliv klub internetových entuziastů pro chov kaprů v rybnících ČR. Pokud chcete znát specifické detaily, která vám osobně pomohou s rozhodnutím o vstupu do spolku, kontaktujte nás v kategorií kontakt prostřednictvím e-mailu, Facebooku, Instagramu či Discord serveru.
Pokud jste již seznámeni s našim manifestem a znáte naše postoje, jednoduše vytiskněte a vyplňte přihlášku kterou nám společně s vaší průkazovou fotografií zašlete elektronicky na náš e-mail nebo na adresu sídla spolku poštou.

Musím něco platit za členství?

Ano, stejně jako v každém sportovním či jinak zaměřeným kroužku a spolku, také zde je povinnost uhradit členský poplatek za jeden rok. Výše poplatku není pevně stanovena, pohybuje se podle toho, kolik je členů ve spolku a podle nutných peněžních výdajů. Momentální výše poplatku je 250kč/rok. Berte na vědomí, že tyto peníze budou vloženy do financování a propagace spolku. Bez poplatků (neboli bez základního kapitálu) by náš spolek nemohl jakkoliv veřejně působit.

Nemám možnost zaplatit členský poplatek přes bankovní účet. Co mám dělat?

Nezoufejte. Počítáme s tím, že manipulace s peněžními prostředky v případně nižším věku může být obtížné. Posílání členského poplatku není u nás žádnou formalitou. Pokud nastanou komplikace, včas upozorněte předsedu spolku o prodloužení lhůty nebo fyzickým předáním peněz předsedovi nebo místopředsedovi na schůzi, srazu, sněmu či veřejné akci. Pokud tak neučiníte, může nastat, že se vám členství přeruší.

Poslal jsem přihlášku. Co teď?

Po vyplnění a poslání přihlášky s průkazovou fotografii (členský roční příspěvek nemusíte povinně posílat ihned) se stáváte plnohodnotným členem spolku Národní mládež, z. s. Bude vám poslána či dohodou fyzicky předána členská karta s vaší fotografii, názvem spolku, místní příslušností, datumem od platnosti členství a evidenční číslo člena. Také budete pozváni do soukromého Discord serveru pouze pro členy a nejbližší podporovatele spolku za účelem účinné komunikace a plánování akcí.

Co mi členství přinese?

Přinese vám mnohé. Naše cíle jsou následující: sdružení vlastenců, seberozvoj po politické, morální a intelektuální stránce, možnost psát články na webu, účastnit se veřejných proslovů pod našim jménem a na našich či jiných akcích pořádaných našimi partnery, poznávací obohacující zájezdy za historickými a kulturními památkami apod. Především budete tzv. „mezi svými“, což je pro každého člověka s vlasteneckým cítěním důležité. Tudíž máte možnost být součástí mladé komunity, ve které i jeden člověk dokáže mnoho věcí.
Veřejné angažovaní se (zveřejnění jména, obličeje apod.) je čistě na rozhodnutí člena. Pokud se chcete veřejně angažovat, máte mnohem více možností, nežli člen, co chce zůstat anonymní. A to např. hlásit se na sněmu o pozici předsedy, 1. místopředsedy a řadového předsedy. Na tyto pozice je povinnost vašeho svolení pro zveřejnění vašeho jména. Pokud se chystáte být politikem, nabízíme vám dobrý odrazový můstek, abyste tak v budoucnu učinili.

Jaké mám povinnosti?

Člen má relativně velmi málo základních povinností. A to proto, že naprostá většina našich členů jsou studenti, kteří vyžadují čas na studium a relaxaci. Jako jedna z mála povinností je být obecně viditelně aktivní. To znamená např. zúčastnit se alespoň jednou za týden hlasových konferencí, ve kterých řešíme postupy spolku a plánujeme akce. Také, když se to zrovna vyžaduje, dávat náměty a reagovat na určité postupy v chodu spolku a dělat spolku dobré jméno. Člen může dle libosti mít více věcí na starost.

Co se veřejné aktivity a vystupování týče, na reprezentativních akcích by měl člen vypadat a působit reprezentativně. To znamená minimálně formální košile, slušné chování a slušné vyjadřování se během celé veřejné akce. Pokud chcete být opravdu reprezentativní, doporučujeme i formální kalhoty, sako, kravatu a kožené šněrovací boty. To ovšem není povinnost.

Pokud máte jiné dotazy, obraťte se prosím na kategorii kontakt.