Výchovný projekt „Naše doba přichází“

 

https://narodnimladez.cz/simon-hana-proc-mladi-veri/V rámci poptávky po edukačním projektu určený k osobnímu seberozvoji a politických názorů, spolek vytvořil zcela nové projekty, které se více zaměří na jednotlivé problémy mládeže z hlediska výchovy, postojů a dále také posilování vlastenectví jako doposud.

Proč projekt nese název Naše doba přichází?
Tento název a zároveň i slogan v jednoduchém a přímém podání konstatuje to, čeho chce projekt dosáhnout – Pomoci vrátit mládeži hodnoty a důstojnost.

Doufáme, že Vám tyto články a případné rady pomohou k osobní potřebě a stanete se tím více důstojnou osobou, která sebejistě a s přesvědčením dokáže obhájit to, co zastává.

Přejete si zde vidět článek o něčem, co Vás konkrétně z politického a mládežnického hlediska trápí? Neváhejte nás kontaktovat.

Projekt spravuje a realizuje 1. místopředseda Šimon Hána

Články v souvislosti s projektem

Šimon Hána – Proč mladí věří

Šimon Hána – důležitost morality

Šimon Hána – Nutnost nového národovectví