Členství

Členem spolku Národní mládež, z. s. se může stát osoba ve věku 14-35 let.

Vyplněnou přihlášku zašlete spolu s nanejvýš rok starou průkazovou fotografií na adresu:

Národní mládež, z.s
Josefa Růžičky 352
Rokycany – Nové Město
337 01

Případně přihlášku i fotku naskenujte a pošlete na e-mail info@narodnimladez.cz. Preferujeme fyzické dodání přihlášky spolu s fotkou.

Následně Vám bude vystavena členská legitimace, kterou zašleme na adresu uvedenou v přihlášce. V případě nedoručení legitimace se obraťte na email: info@narodnimladez.cz.

Stáhnout přihlášku

Od členských příspěvků jsou osvobozeni lidé mladší 14 let, kteří si rovněž mohou podat přihlášku do NM. Stanou se registrovanými příznivci NM a po dovršení nutné věkové hranice a zaplacení ročního příspěvku se stanou plnoprávnými členy.