Šimon Hána – důležitost morality

Mnoho lidí si neuvědomuje důležitou roli morálních zásad, která se společně s mnoha dalšími faktory podílela na vzniku civilizované společnosti, ve které dnes žijeme a podílíme se na jejím pokračování a vývoji.
Je ovšem momentální vývoj společnosti skutečně vývojem, nebo snad pouhá snaha s politickým podtextem se dnešní společnosti zbavit a vytvořit novou, politicky korektnější, sekulárnější a méně svobodnou společnost? Pokud by tomu tak bylo, morální zásady budou nepřítelem číslo jedna těch, kteří se jí snaží přizpůsobit západním (ne)hodnotám.

Jak zničit společnost? Velmi zjednodušeně a zkráceně:
– Udělejte peníze bezcenné
– Udělejte z důstojné politiky bizardní show pro peníze a nehledě na postoje jednotlivých politiků
– Udělejte pornografii zadarmo a snadno dostupnou
– Postarejte se o to, aby potomci nesnášeli své předky
– Postarejte se o to, aby se jednotlivé skupiny proti Vašim zájmům nesnášely
– Zničte podstatné hodnoty tradic, které se ve vaší společnosti uchovávaly ve výše než světském smyslu (např. manželství, snaha mít v rodině vetší počet dětí, budovat něco pro své potomky,…)

V těchto pár velmi základních krocích se dokáží společenské postoje výrazně změnit. Příkladem je vítězství Sovětského svazu v občanské válce, kdy bolševici systematicky zničili všechno, co připomínalo hodnoty společnosti tehdejšího carského Ruska. Následky bolševické násilné změny společnosti známe z učebnic dějepisu a prožíváme prakticky dodnes. Nebo v Číně po nástupu komunismu, kdy byly tyto hodnoty ničeny zcela cíleně a nekompromisně, nehledě na tisíciletou historii památek a identity Číny. A ne jenom v Sovětském svazu nebo Číně, ale v každé zemi s centralizovanou mocí byla vždy snaha zmanipulovat společnost a tím zničit morální zásady, které onu společnost drží při sobě.

Co je tedy moralita?
Jiným slovem morálka či mravnost, moralita jednoduše představa chodu společnosti, která se odráží od již stanovených etických zvyků. Morální výchova může být využita ke prospěchu všech a všeho, dokonce mít vlastnosti jako účel života. Je důvodem, proč chováme respekt a úctu ke starším lidem a společensky nebo politicky výše postaveným osobám a také, na což se dnes mnohdy zapomíná, na prezidenta a všechny zákonné spolupracovníky ve státní správě.
Tento krátký popis morality může některé odpudit ve snaze o podporu morální výchovy, ale je nutné správně pochopit podstatu uplatnění morálního pojetí s osobní libostí nebo nelibostí tématu.
Pro příklad vzpomeneme letošní prezidentské volby v čase 1. kola, kdy dva kandidáti slibující hory doly přemohli svým marketingem a penězi šest dalších kandidátů slibujících hory doly, ale s méně penězi a tudíž i menším marketingem. Jeden by mohl říci „Nechovám žádný respekt ke kandidátovi X ani kandidátovi Y“. Jistě, můžete to tak chápat. Ale zřejmě máte na mysli, že nesouhlasíme s jejich postoji, povážlivou minulostí atd. Proto je tento výběr z občanské povinnosti pro mnohé frustrací. Respekt jako takový by se totiž měl chovat ke každému příteli nebo naopak nepříteli, pokud něčeho chceme skutečně dosáhnout. Jinak by naše snaha veřejně nesouhlasit a mít pro to dobrý důvod byla marná. Ať se Vám to líbí nebo ne, nepřesvědčíte tím skoro nikoho.
Je proto nutné rozlišit důstojnou výměnu názorů se správnou obhajobou a osobním nutkáním kvůli svému komfortu a nechtěnosti změnit své přesvědčení někoho zcela zavrhnout. Mravnost jedince má nevyčíslitelnou hodnotu a velkou výhodu, pokud se jí osoba dokáže řídit a využívat ji např. v osobním životě nebo v politické diskuzi.

Zde pár příkladů, jaké osobní benefity může rázný důklad na moralitu pomoci v seberozvoji:

 • Pomáhá vytvářet lepší rozhodnutí v každodenní rutině
  Moralita nám může pomoci vidět následky našich činů v nelehkých chvílích. S těmito zkušenostmi pak můžeme v budoucí obdobné situaci mnohem lépe reagovat a tím si zlepšit den či v dlouhodobém měřítku možná i celý život.
 • Můžete se stát velmi oblíbenou osobou ve Vašem kolektivu
  Díky morální výchově se začneme chovat velmi adekvátně, vyspěle a úctyhodně. Takhle Vás začne postupem času vnímat i Váš nejbližší kolektiv a budete brán jako ten, který přesně ví, jak se věci skutečně mají. Vaše poznatky a rady nyní mají mnohem větší váhu.
 • Přestanete zveličovat negativa, naopak budete vyzdvihovat pozitiva
  Pesimistický pohled na dané téma nás nikam v rámci seberozvoje neposune. Pokud budeme v rámci možností hledat pozitivní řešení, naše motivace vzroste a může to zvrátit konečný výsledek v náš prospěch.
 • Upřednostníte věci, které mají vyšší hodnotu
  Pro člověka vysoké morálky nejsou peníze na špičce pyramidy. Nikdy by materiální věc neměla být to, po čem bychom prahli jako k jedinému zdroji naší snahy. Např. uznání a seberealizace nám dá v mladém věku nespočetněkrát více než výplata z brigády během studia.
 • Vybudujete si charakter se silnou integritou
  Ostentativní charakter dělá mocné lidi. Osvojte si ty morální vlastnosti, které jiným odebírá přehnaný komfort. Mluvte spisovně, pravidelně cvičte, buďte neobyčejní. Chápejte to jako takový amatérský „kult osobnosti“ pro sebe samého. Jediný rozdíl je ten, že zatímco osoba s kultem osobnosti chce vnutit sebe sama ostatním, morální člověk s morálním charakterem přitahuje lidi, neboť obdivují to, čeho oni sami nechtějí přes svůj komfort dosáhnout.
 • Vysoký nárůst sebehodnoty
  Když se nad tím zamyslíte, morálka je o tom, jak se chováme k ostatním a sami k sobě. Pokud máte morálku, máte také vysoké nároky na sebe samého i na ostatní. Všechny Vaše morální vlastnosti nám dávají pocit, že jsme sami nositeli hodnot. Takový pocit zaručeně vyvolá přesvědčení, že si za naši snahu být lepším člověkem zasloužíme úspěch. Taková motivace, která nevyprchá, nám dá dojem naplnění.
 • Eliminuje nihilismus
  Mimo filosofii, nihilismus by měl být přímý protiklad mladého člověka, který dbá na seberozvoj. Hlavní problém dnešní mládeže je ten, že nihilismus drtivě převažuje nad morálkou. To znamená, že lidé a hlavně mládež odmítá morální a mravní hodnoty svých předků. Faktorů je mnoho, podobnější vysvětlení nihilismu mezi mládeží bude v následujících článcích.

 

A mnoho dalšího…

Nejvyšší čas navrátit společnosti morální zásady chování. Nejenom se stanete lepším člověkem v téměř každém aspektu každodenního života, ale zároveň jeden po jednom dokážeme zbavit konzervativní politiky urážlivosti a nelibosti, kvůli které může být pro mnohé neoblíbená. Morálka se musí vrátit a začne u mladých vlastenců, kteří si právě osvojili svůj způsob šíření vlastenectví bez zbytečné negativity a zahořklosti. Přidáte se?

Šimon Hána, místopředseda Národní mládeže, z. s.