Ustavující sněm Národní mládeže (VIDEO)

Dne 28. října 2021, u příležitosti 103. výročí vzniku Československé republiky, se v Praze uskutečnil ustavující sněm spolku Národní mládež. Do jejího vedení byli přítomnými členy zvoleni, předseda Jan Sedláček, první místopředseda Šimon Hána a místopředsedové Daniel Stieber, Jiří Mizera a Martin Kliment.

Zdravice od spřátelených stran a spolků pro ustavující sněm přečetli, v zastoupení předsedy Národní demokracie Adama B. Bartoše tajemník strany Jan Panocha a za Dělnickou mládež její čestný člen Dominik Bastl.

Po skončení sněmu se jeho účastníci vydali k obecnímu domu na pražské Náměstí Republiky, kam Národní mládež svolala shromáždění připomínající vznik Československé republiky a památku tzv. Mužů 28. října.