Národní mládež podporuje Alianci za nezávislost ČR

Jsme pro sjednocování pronárodních stran, hnutí a spolků. Proto jsme uvítali vznik společné národovecké iniciativy do eurovoleb.

Aliance za nezávislost ČR je společná kandidátka českých pronárodních uskupení do voleb do Parlamentu EU v červnu 2024.

V tuto chvíli je její součástí 8 politických stran a hnutí, jejichž představitelé pochopili, že je potřeba odhodit ego a začít spolupracovat.

Lídrem společné kandidátky bude generál Hynek Blaško, který již prokázal, že je pravým vlastencem, který tvrdě hájí zájmy ČR.

Protože Aliance za nezávislost ČR nabízí spolupráci i pro spolky a iniciativy, připojili jsme se i my s naším spolkem.

Více informací zde: www.aliancezacr.cz