Národní mládež se stala členem platformy „Vystupme z EU a NATO“

Zatímco někteří o spolupráci pronárodních sil jen mluví, my jsme ji už uskutečnili. Již více než 10 národoveckých stran, hnutí a spolků se spojilo do společné platformy a půjdou společně i do voleb.

Platforma Vystupme z EU a NATO sdružuje pronárodní strany, hnutí a uskupení, které mají společný cíl a chtějí jít do voleb pod společnou kandidátkou.
Aktuálně je členem platformy Národní demokracie, Aliance národních sil, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Republikáni, Rozumní, Hnutí PES, Občanské hnutí, Bezpečné ulice, Holešovská výzva, Občan v odporu, Spolek věřitelů a přátel práva, Svobodná Morava z.s. a nově také Národní mládež z. s.
„Je to významný pokrok. Dosud působily jednotlivé strany a spolky odděleně, a to často i ve volbách, což tříštilo naše síly. Jsem rád, že se to podařilo překonat,“ říká k tomu RNDr. Jan Sedláček, předseda Národní mládeže.
S dalšími stranami a spolky jednáme o spolupráci a pravděpodobně se k nám ještě připojí. Jsme otevřeni každému, kdo se s námi shodne na základním bodě – což je mír a suverenita ČR, což v praxi znamená vystoupení z EU a NATO.