Vím, jak dostat Pekarovou Adamovou natvrdo do basy!

Autor: RNDr. Jan Sedláček.

Pekarová je horlivou podporovatelkou zákonů proti politické opozici v ČR, avšak pokud tyto zákony uplatníme v plné míře, obrátí se proti ní a ona sama skončí ve vězení.

V ČR neexistuje svoboda slova. Jak jsem popisoval ve svém minulém článku, stále zde přibývají gumové paragrafy, které mají za cíl dostat za mříže lidi s „nepohodlnými“ názory. Podívejme se blíže na jeden z nich:

Trestní zákoník, ČÁST DRUHÁ, HLAVA XIII, Díl 1,§ 405
§ 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Pokud mluvíme o genocidě, tak nemohu nezmínit osobu, která s ní měla bohaté zkušenosti, a ačkoliv nedávno unikla pozemské spravedlnosti, na onom světě již (doufejme) zakouší stejnou bolest jako její oběti. Jak asi tušíte, mám na mysli Madeleine Albrightovou.

Krvavá stopa této zrůdy se táhne od Srbska, kde měla značný podíl na bombardování a vraždění civilistů (a ještě na tom výrazně zbohatla), až po Irák, kde podle odhadů zemřelo kvůli jejím krokům až půl milionu dětí, na což sama krvavá Madla prohlásila, že to prý „stálo za to“. Albrightová tedy byla nejen prokazatelnou pachatelkou, ale přímo světovým symbolem páchání genocidy a zločinů proti lidskosti.

Zajímavé je, že jakmile konečně pošla (jiný výraz se pro její konec opravdu nehodí), tak se mnozí naši ústavní činitelé (nebo spíše ničitelé?…) začali předhánět v řečech o tom, jak ji prý měli rádi. Nejdále to zřejmě dotáhla podvodem zvolená předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která se vyjádřila, že ji to „velmi zasáhlo“ – a navíc ve sněmovně připravila kondolenční knihu a ještě se chlubila, že do ní učinila první zápis.

Tím Pekarová dala jasně najevo, že podporuje Albrightovou a její kroky. Z toho jasně vyplývá, že zde vidíme některou z těchto možností:

– buďto Pekarová schvaluje genocidu, kterou tato zrůda prováděla

– a nebo tuto genocidu popírá, popř. se ji snaží ospravedlnit.

Oba tyto skutky jsou podle výše citovaného paragrafu trestným činem. Ať už tedy platí kterýkoliv z nich, Pekarová prokazatelně stojí na straně zločinu. Pokud v této zemi platí zákon pro všechny stejně, měla by Pekarová skončit za mřížemi.

Samozřejmě je to naivní představa. Tento i další gumové paragrafy platí jen pro ty „špatné“ genocidy a pro to „špatné“ hanobení a podněcování k nenávisti. Jakmile někdo podporuje tu „správnou“ genocidu (např. Srbů) nebo „správným“ způsobem hanobí (např. nás Čechy), zákon pro něj najednou neplatí.

Přesto by však neuškodilo alespoň zkusit trestní oznámení. Třeba by se našel i spravedlivý soudce, který by jednal přesně podle litery zákona a nechal naši milou Markétku převézt z Malé Strany na Pankrác.

A možná by pak v dlouhých chvílích strávených ve vězeňské cele přišla na to, že ty paragrafy o „schvalování, popírání, hanobení atd.“ jsou totalitní paskvil, který nemá v českém právním řádu co dělat.


Zdroj: https://www.necenzurujeme.cz/jan-sedlacek/3069/vim-jak-dostat-pekarovou-adamovou-natvrdo-do-basy.html