LGBT propaganda na školách nemá se svobodou projevu nic společného

Maďarská vláda zakročila proti propagaci LGBT ideologie na školách. V návaznosti na to se ozývají hlasy, že je tam omezována svoboda slova (zejména to říkají ti, kterým jinak nevadí, že v ČR svoboda slova stále ubývá). Pokud se ale na to podíváme blíže, zjistíme, že o žádné porušení svobody nejde.

Nejprve mi dovolte malý příměr:

Zkuste si představit, že někdo bude např. na ulici nebo na svém blogu tvrdit, že 2+2=7. Sice je to prokazatelná nepravda, nicméně ve společnosti, kde platí svoboda slova, má člověk nárok i na takováto nesmyslná tvrzení (a pak si za ně samozřejmě nese zodpovědnost a zejména riziko, že jej příště nebudou brát vážně). Je pak na veřejné debatě, aby tuto nepravdu vyvrátila.

Na druhou stranu – pokud bude učitelka matematiky říkat dětem, že 2+2=7, tak to je hrubé porušení školních pravidel. Ve škole se děti mají naučit objektivní skutečnosti. Pokud by učitelé tvrdili, že 2+2=7, děti si to zafixují a tuto chybu si ponesou pro další život.

Analogicky to platí pro LGBT ideologii a zejména pro její podmnožinu, trans-ideologii.

Pokud někdo bude na ulici nebo na svém blogu tvrdit, že existuje 50 různých pohlaví, popř. že pohlaví je věcí volby a že se muž může jen tak rozhodnout, že se stal ženou, ať si klidně takové nesmysly říká. I na to se svoboda slova vztahuje. Trestat jej za to by bylo stejně nesmyslné jako trestat toho, kdo říká, že 2+2=7.

Nicméně pokud někdo bude tohle učit děti ve školách, je to už přes čáru. U dětí ve školním věku se teprve formuje vzorec chování a je zde značné riziko, že těmto nesmyslům podlehnou a že si dosud normální děti o sobě začnou myslet, že jsou v lepším případě „homo“, „bi“, v horším případě „trans“.

Zkušenosti ukazují, že u dětí s „předělaným pohlavím“ jsou časté deprese a výjimkou není ani pokus o sebevraždu. To je potřeba zastavit. Je proto nežádoucí, aby na školách zaznívala LGBT a trans-ideolgie od učitelů či dokonce od (ne)ziskovek. Stejně jako je nežádoucí, aby tam zaznívalo, že 2+2=7.

RNDr. Jan Sedláček, předseda NM